Реалізація програм національного виховання

1. Діяльність педагогічного колективу щодо реалізації  Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки. (2013 Аврамишина)

Зміцнення української державності, її поступальний розвиток потребували суттєвого оновлення системи національного виховання учнівської молоді.

Розв’язування цієї проблеми відбувалося шляхом реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №1133 від 17.12.07, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної держадміністрації від 09.02.08 року. Видано відповідні накази по впровадженню та реалізації даної програми та затверджено заходи щодо її реалізації.

Метою програми національного виховання було створення відповідного виховного простору в закладі, який би забезпечував інтенсифікацію, ефективність і результативність виховної діяльності, функціонування шкільних та класних виховних систем, підвищення суспільного статусу виховання у закладі, модернізацію змісту виховання, його форм та методів, виховних технологій.

Програма визначала низку завдань, серед яких:

 • підвищення статусу виховання в системі освіти;

 • забезпечення розвитку виховних функцій навчального закладу;

 • ефективне використання національних традицій, історії та культури, традицій і звичаїв рідного краю;

 • посилення ролі родини у вихованні дітей; орієнтація батьків на зміну традиційної функціональної стратегії у вихованні, обумовленої новими соціальними умовами, ефективна співпраця родини зі школою;

 • відродження на нових теоретико-практичних засадах системи позакласного і позашкільного виховання дітей та учнівської молоді;

 • сприяння розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань, як простору самореалізації особистості, становлення її соціальної активності;

 • сприяння подальшій демократизації управління процесом виховання, зростання ролі учнівського самоврядування в демократизації життєдіяльності учнівських колективів, їх соціальні адаптації;

 • зростання рівня професіоналізму і компетентності педагогічних працівників в організації життєдіяльності учнівських колективів.

Виховна робота в НВК «Школа-колегіум» була направлена на реалізацію ідеї всебічного гармонійного розвитку здібностей і задатків дітей, формування у них високої моральної громадянської позиції з глибоким розумінням соціально-культурних цінностей, традицій українського народу. Змінено підходи до планування виховної роботи. Згідно методичних рекомендацій обласного інституту післядипломної педагогічної освіти виховна робота планувалася відповідно до семи цінностей виховання особистості:

 • ціннісне ставлення до суспільства і держави ;

 • ціннісне ставлення і до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю;

 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

 • ціннісне ставлення до себе;

 • ціннісне ставлення до природи;

 • ціннісне ставлення до праці;

 • ціннісне ставлення до мистецтва.

Потужно працював педагогічний колектив над впровадженням обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Адміністрацією школи було проведено низку організаційних заходів з реалізації програми виховання:

 • розроблено план організаційно-практичних дій щодо реалізації програми національного виховання учнівської молоді;

 • проведено інструктивно-методичні наради, на яких обговорювалися проблеми їх упровадження;

 • складено перелік заходів на виконання програми;

 • створено презентації на електронних носіях;

 • проведено батьківські збори, засідання піклувальної ради з метою ознайомлення батьківської громадськості з обласною програмою національного виховання;

 • проведено діагностику рівня вихованості школярів (за ціннісними ставленнями);

 • розроблено модель випускника школи, що ґрунтується на ціннісних ставленнях особистості;

 • сформовано банк даних «Нормативно-правове і методичне забезпечення реалізації програми національного виховання»;

 • сформовано банк даних виховних технологій за розділами змісту програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини «На допомогу класним керівникам у реалізації Програми»;

 • здійснювався систематичний контроль за станом реалізації Програми в навчально-виховному процесі школи;

 • систематизовано матеріал і видано буклет «Технології формування ціннісного ставлення школярів». Значний внесок у його розробку і оформлення зробили керівники кафедри класних керівників Фрусович Н.С. та Соколова В.І.

Приємно зазначити, що кожен класний керівник, класовод і вчитель-предметник мав власний розроблений алгоритм щодо реалізації обласної Програми у процесі викладання предмета та позаурочній діяльності. Адміністрацією школи відвідано уроки та виховні заходи. Слід зазначити, що більшість класних керівників та вчителів мають належний рівень науково-теоретичної та психолого-педагогічної готовності до реалізації Програми.

Детальніше тут: 

Матеріали про ціннісне ставлення: 

©2019 sarny-kolegium. Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now